ตัวชี้วัดที่ 038: ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

98.72

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 100.00 >= 100.00 >= 100.00 >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 98.72

จำนวนที่ผ่าน

7 70%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

3 30%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 100.00)Q2 (>= 100.00)Q3 (>= 100.00)Q4 (>= 100.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01262173.0873.087.6980.772020-02-24 10:54:29
เขตฯ 0247462.1312.7795.7417.0297.872020-02-24 10:54:29
เขตฯ 03--2020-02-24 10:54:29
เขตฯ 04615993.4493.4496.7296.7296.722020-02-24 10:54:29
เขตฯ 05--2020-02-24 10:54:29
เขตฯ 066767100.00100.00100.00100.00100.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 076464100.00100.00100.00100.00100.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 087676100.00100.00100.00100.00100.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 098181100.00100.00100.00100.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 106363100.00100.00100.00100.00100.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 116565100.00100.00100.00100.00100.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 127575100.00100.00100.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 13---
 625617    98.72      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = รพ.ระดับ F2 ในเขตที่และ F2 ขึ้นไปที่มีการให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วย STEMI ในเขตบริการนั้น (แห่ง)

B = รพ. ระดับ F2 และ F2 ขึ้นไปทั้งหมดในเขตนั้น (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 100
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:29
Update: ชุมพร

by Sorada Pattawan

2020-02-24 10:54:29
Update: ระนอง

by Sorada Pattawan

2020-02-24 10:54:29
Update: สุราษฎร์ธานี

by Sorada Pattawan

2020-02-24 10:54:29
Update: ภูเก็ต

by Sorada Pattawan

2020-02-24 10:54:29
Update: พังงา

by Sorada Pattawan

log