ตัวชี้วัดที่ 035: อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

อัตราต่อแสนประชากร

8.24

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - <= 6.30
Chart

ผลงานรวม

อัตราต่อแสนประชากร 8.24

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (<= 6.30)ผลงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 015,302,6255872020-02-24 10:54:21
เขตฯ 023,452,4632452020-02-24 10:54:21
เขตฯ 032,699,6322002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 045,286,2033272020-02-24 10:54:21
เขตฯ 055,149,4012762020-02-24 10:54:21
เขตฯ 065,974,4613958.248.242020-02-24 10:54:21
เขตฯ 075,065,8162792020-02-24 10:54:21
เขตฯ 085,534,9162742020-02-24 10:54:21
เขตฯ 096,766,5194002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 104,602,5702362020-02-24 10:54:21
เขตฯ 114,408,9462842020-02-24 10:54:21
เขตฯ 124,924,2392022020-02-24 10:54:21
เขตฯ 135,597,5041852020-02-24 10:54:21
 64,765,2953,890 8.24      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ (คน)

B = จำนวนประชากรกลางปี (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: สมุทรปราการ

by Sorada Pattawan

2020-02-24 10:54:21
Update: นนทบุรี

by Sorada Pattawan

2020-02-24 10:54:21
Update: ปทุมธานี

by Sorada Pattawan

2020-02-24 10:54:21
Update: พระนครศรีอยุธยา

by Sorada Pattawan

2020-02-24 10:54:21
Update: อ่างทอง

by Sorada Pattawan

log