ตัวชี้วัดที่ 033: ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

24.56

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 20.00 >= 20.00 >= 20.00 >= 20.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 24.56

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

(ข้อมูลจาก HDC : 27 พฤศจิกายน 2561 10:05)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 20.00)Q2 (>= 20.00)Q3 (>= 20.00)Q4 (>= 20.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 014,563,90318,948,75420.6523.3523.7024.0924.092020-02-24 10:47:11
เขตฯ 022,600,1629,871,04323.7625.5326.1426.3426.342020-02-24 10:47:11
เขตฯ 032,697,29610,176,45224.9626.2026.5526.5126.512020-02-24 10:47:11
เขตฯ 042,875,31612,747,04821.9222.4622.7222.5622.562020-02-24 10:47:11
เขตฯ 053,768,72016,952,99121.0322.0322.2522.2322.232020-02-24 10:47:11
เขตฯ 063,036,06214,420,27421.4321.6821.3621.0521.052020-02-24 10:47:11
เขตฯ 074,274,56015,276,21530.1529.2128.4627.9827.982020-02-24 10:47:11
เขตฯ 084,934,50415,670,51432.4731.7931.5431.4931.492020-02-24 10:47:11
เขตฯ 093,859,02018,358,82021.4721.2421.0121.0221.022020-02-24 10:47:11
เขตฯ 103,322,98813,684,48323.5224.3424.1424.2824.282020-02-24 10:47:11
เขตฯ 112,871,10012,433,22921.2622.7522.7823.0923.092020-02-24 10:47:11
เขตฯ 123,583,68514,013,42925.4426.0926.0525.5725.572020-02-24 10:47:11
เขตฯ 13---
 42,387,316172,553,252    24.56      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งที่มารับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการ สาธารณสุขของรัฐ (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งที่มารับบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 20
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log