ตัวชี้วัดที่ 032: ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

92.15

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 50.00 - >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 92.15

จำนวนที่ผ่าน

11 91.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 8.33%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 50.00)Q4 (>= 50.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01723066.6741.672020-02-24 10:54:29
เขตฯ 024747100.0019.15100.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 03544175.9375.932020-02-24 10:54:29
เขตฯ 047272100.00100.00100.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 05666292.4293.9493.942020-02-24 10:54:29
เขตฯ 06736791.7891.7891.782020-02-24 10:54:29
เขตฯ 07777598.7097.4097.402020-02-24 10:54:29
เขตฯ 088888100.00100.00100.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 098989100.00100.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 107070100.00100.00100.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 118080100.00100.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 12787798.7298.722020-02-24 10:54:29
เขตฯ 13---
 866798  92.15      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาล (ระดับ A,S,M,F) ดำเนินการผ่านระดับความสำเร็จตามขั้นตอนที่กำหนดในวิธีการประเมินผล (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลทั้งหมด(ระดับ A,S,M,F)ในเขตสุขภาพ (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= โรงพยาบาลทุกระดับ (A,S,M,F)มีการดูแลแบบประคับประคองตามเกณฑ์(ผ่านตามขั้นตอนการประเมินผล)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:29
Update: สมุทรปราการ

by ชนวีร์ รัตนศิริวิไลเลิศ

2020-02-24 10:54:29
Update: นนทบุรี

by เรณู แก้วสถิตย์

2020-02-24 10:54:29
Update: ปทุมธานี

by เรณู แก้วสถิตย์

2020-02-24 10:54:29
Update: พระนครศรีอยุธยา

by เรณู แก้วสถิตย์

2020-02-24 10:54:29
Update: อ่างทอง

by เรณู แก้วสถิตย์

log