ตัวชี้วัดที่ 030: ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

-16.55

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 10.00 >= 10.00 >= 10.00 >= 10.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ -16.55

จำนวนที่ผ่าน

2 16.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

10 83.33%

(ข้อมูลจาก HDC : 27 พฤศจิกายน 2561 10:06)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 10.00)Q2 (>= 10.00)Q3 (>= 10.00)Q4 (>= 10.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 017192-29.58-29.582020-02-24 10:47:11
เขตฯ 021,2141,500-23.56-23.562020-02-24 10:47:11
เขตฯ 033,8034,225-11.10-11.102020-02-24 10:47:11
เขตฯ 041,9311,961-1.55-1.552020-02-24 10:47:11
เขตฯ 055,8146,659-14.53-14.532020-02-24 10:47:11
เขตฯ 062,5033,192-27.53-27.532020-02-24 10:47:11
เขตฯ 071871870.000.002020-02-24 10:47:11
เขตฯ 088261,447-75.18-75.182020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0968348628.8428.842020-02-24 10:47:11
เขตฯ 1031627512.9712.972020-02-24 10:47:11
เขตฯ 11538826-53.53-53.532020-02-24 10:47:11
เขตฯ 12124140-12.90-12.902020-02-24 10:47:11
เขตฯ 13---
 18,01020,990    -16.55      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2560 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2561 (คน)

สูตรคำนวณ ((A-B)/A)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ลดลงร้อยละ 10
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log