ตัวชี้วัดที่ 028: อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

8.14

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 7.00 <= 7.00 <= 7.00 <= 7.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 8.14

จำนวนที่ผ่าน

6 50%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

6 50%

(ข้อมูลจาก HDC : 27 พฤศจิกายน 2561 10:06)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 7.00)Q2 (<= 7.00)Q3 (<= 7.00)Q4 (<= 7.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0199014,2457.357.317.036.956.952020-02-24 10:47:11
เขตฯ 029698,8049.9311.0911.1411.0111.012020-02-24 10:47:11
เขตฯ 031,1089,00212.9112.6412.1512.3112.312020-02-24 10:47:11
เขตฯ 041,82112,63514.3614.6314.6514.4114.412020-02-24 10:47:11
เขตฯ 051,44913,73410.8810.8910.4110.5510.552020-02-24 10:47:11
เขตฯ 061,72115,57111.1411.9311.3711.0511.052020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0752313,1865.074.744.163.973.972020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0845812,6973.973.853.693.613.612020-02-24 10:47:11
เขตฯ 091,29822,1656.916.416.105.865.862020-02-24 10:47:11
เขตฯ 105729,7206.076.416.195.885.882020-02-24 10:47:11
เขตฯ 1195811,4039.338.978.718.408.402020-02-24 10:47:11
เขตฯ 1281212,6256.636.886.516.436.432020-02-24 10:47:11
เขตฯ 13---
 12,679155,787    8.14      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของการจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตายจากทุกหอผู้ป่วย (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งของการจำหน่ายทุกสถานะของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย <= น้อยกว่าร้อยละ 7
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log