ตัวชี้วัดที่ 013: ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

94.87

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 50.00 >= 50.00 >= 50.00 >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 94.87

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 50.00)Q2 (>= 50.00)Q3 (>= 50.00)Q4 (>= 50.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 011038550.4967.9673.7944.6682.522020-02-24 10:47:11
เขตฯ 02383897.37100.0047.3747.37100.002020-02-24 10:47:11
เขตฯ 03545448.1559.26100.0057.41100.002020-02-24 10:47:11
เขตฯ 04544114.8166.6775.9333.3375.932020-02-24 10:47:11
เขตฯ 05523923.0840.3863.4669.2375.002020-02-24 10:47:11
เขตฯ 06636274.6088.8982.5423.8198.412020-02-24 10:47:11
เขตฯ 07574733.3354.3943.8638.6082.462020-02-24 10:47:11
เขตฯ 08877525.2960.9210.3431.0386.212020-02-24 10:47:11
เขตฯ 09888832.9582.9554.5536.36100.002020-02-24 10:47:11
เขตฯ 10706648.5787.1462.8655.7194.292020-02-24 10:47:11
เขตฯ 11747381.0895.9572.9731.0898.652020-02-24 10:47:11
เขตฯ 12659674.88130.2661.5461.54147.182020-02-24 10:47:11
เขตฯ 13---
 805764    94.87      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนอำเภอที่มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ผ่านเกณฑ์คุณภาพ (แห่ง)

B = จำนวนอำเภอในจังหวัด (ทั้งประเทศ = 878 แห่ง) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:47:11
Update: สมุทรปราการ

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-02-24 10:47:11
Update: นนทบุรี

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-02-24 10:47:11
Update: ปทุมธานี

by ดลพร โพธิ์รอด

2020-02-24 10:47:11
Update: พระนครศรีอยุธยา

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-02-24 10:47:11
Update: อ่างทอง

by ทวีป ทองเนื้อแปด

log