ตัวชี้วัดที่ 025: ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 36.00 >= 36.00 >= 36.00 >= 36.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 100

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 36.00)Q2 (>= 36.00)Q3 (>= 36.00)Q4 (>= 36.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01931082020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0260602020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0359622020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0469692020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0557582020-02-24 10:54:21
เขตฯ 067883100.00100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0757572020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0850532020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0968682020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1058612020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1159662020-02-24 10:54:21
เขตฯ 12981002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13---
 806845    100.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนทีมของคลินิกหมอครอบครัวที่ รพศ./รพท/รพช./รพ.สต ดำเนินการให้บริการ การแพทย์ปฐมภูมิ เป้าหมายรวม 1,170 ทีม (จำนวนทีมที่เปิดดำเนินการใหม่ในปี 2561 จำนวน = 574 ทีม เป็นข้อมูลสะสมเดิม จากปี 2560 จำนวน 596 ทีม) (ทีม)

B = จำนวนทีม บริการการแพทย์ปฐมภูมิเป้าหมาย (ปี 2564 = 3,250 ทีม) (ทีม)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 36 (1,170 ทีม) (เป้าหมายสะสม) เป้าหมายดำเนินการในปี 61 จำนวน 574 ทีม
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: สมุทรปราการ

by จารุณี จันทร์เพชร

2020-02-24 10:54:21
Update: นนทบุรี

by จารุณี จันทร์เพชร

2020-02-24 10:54:21
Update: ปทุมธานี

by จารุณี จันทร์เพชร

2020-02-24 10:54:21
Update: พระนครศรีอยุธยา

by จารุณี จันทร์เพชร

2020-02-24 10:54:21
Update: อ่างทอง

by จารุณี จันทร์เพชร

log