ตัวชี้วัดที่ 021: ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

98.02

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 96.00 >= 96.00 >= 96.00 >= 96.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 98.02

จำนวนที่ผ่าน

10 83.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 16.67%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 96.00)Q2 (>= 96.00)Q3 (>= 96.00)Q4 (>= 96.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 011,6621,78210,66911,01897.2996.4195.9596.3496.342020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0252063415,94716,22698.1797.9197.6697.6797.672020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0323027512,75113,13097.6395.5097.2696.8496.842020-02-24 10:47:11
เขตฯ 041,0841,22463,84764,59299.4099.1698.6398.6698.662020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0578091216,79517,45695.8296.5396.0595.6895.682020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0632622713,84014,18198.9198.9798.3998.3298.322020-02-24 10:47:11
เขตฯ 073443318,0818,24097.7598.3698.3098.302020-02-24 10:47:11
เขตฯ 084,6244,2975,8215,98995.65104.66102.68101.55101.552020-02-24 10:47:11
เขตฯ 091041306,0716,21196.1397.8597.3897.3897.382020-02-24 10:47:11
เขตฯ 106867648,1658,49399.5896.8996.4495.6195.612020-02-24 10:47:11
เขตฯ 116,7636,83320,78320,86999.7398.5299.3599.4499.442020-02-24 10:47:11
เขตฯ 121,3131,4016,9117,09798.4497.6897.0396.7896.782020-02-24 10:47:11
เขตฯ 13-----
 18,43618,810189,681193,502    98.02      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลิตภัณฑ์)

B = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการทั้งหมด (ผลิตภัณฑ์)

C = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจสอบโดยชุดทดสอบเบื้องต้นที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลิตภัณฑ์)

D = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับผลจากชุดทดสอบเบื้องต้นทั้งหมด (ผลิตภัณฑ์)

สูตรคำนวณ ((A+C)/(B+D)) * 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 96
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:47:11
Update: บึงกาฬ

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-02-24 10:47:11
Update: นราธิวาส

by รัตติกาล ยอดเพชร

2020-02-24 10:47:11
Update: ยะลา

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-02-24 10:47:11
Update: ปัตตานี

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-02-24 10:47:11
Update: พัทลุง

by จิรพงษ์ แสงทอง

log