ตัวชี้วัดที่ 018: อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

อัตราต่อแสนประชากร

20.33

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 16.00 <= 16.00 <= 16.00 <= 16.00
Chart

ผลงานรวม

อัตราต่อแสนประชากร 20.33

จำนวนที่ผ่าน

2 16.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

10 83.33%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 16.00)Q2 (<= 16.00)Q3 (<= 16.00)Q4 (<= 16.00)ผลงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 011,3165,572,6256.6013.1718.4323.6223.622020-10-19 15:03:48
เขตฯ 027993,412,5056.5212.9518.2223.4123.412020-10-19 15:03:48
เขตฯ 035622,999,6325.5810.1314.4718.7418.742020-10-19 15:03:48
เขตฯ 041,1585,286,2035.4611.1416.8221.9121.912020-10-19 15:03:48
เขตฯ 051,1805,149,4015.4511.7917.5622.9222.922020-10-19 15:03:48
เขตฯ 061,7635,974,4618.3116.2923.3829.5129.512020-10-19 15:03:48
เขตฯ 077665,065,8164.448.4511.5315.1215.122020-10-19 15:03:48
เขตฯ 086705,534,9163.786.969.4712.1012.102020-10-19 15:03:48
เขตฯ 091,3236,766,5195.4410.3915.2219.5519.552020-10-19 15:03:48
เขตฯ 109044,602,5706.1810.9515.9719.6419.642020-10-19 15:03:48
เขตฯ 118994,408,9465.1510.1815.5820.3920.392020-10-19 15:03:48
เขตฯ 127974,924,2393.828.0211.6616.1916.192020-10-19 15:03:48
เขตฯ 13---
 12,13759,697,833    20.33      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนทั้งหมด (V01-V89) หมายเหตุ : ปี 2561 เดือนตุลาคม 60 – กันยายน 61 (คน)

B = จำนวนประชากรกลางปี (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-10-19 15:03:48
Update: สมุทรปราการ

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:48
Update: นนทบุรี

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:48
Update: ปทุมธานี

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:48
Update: พระนครศรีอยุธยา

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-10-19 15:03:48
Update: อ่างทอง

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

log