ตัวชี้วัดที่ 016: ร้อยละของตำบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

85.74

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 5.00 >= 30.00 >= 55.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 85.74

จำนวนที่ผ่าน

4 66.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 33.33%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 5.00)Q2 (>= 30.00)Q3 (>= 55.00)Q4 (>= 80.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01594928.8135.5954.2461.0283.052020-02-24 10:47:11
เขตฯ 02---
เขตฯ 03---
เขตฯ 04---
เขตฯ 05---
เขตฯ 06595120.3486.4486.442020-02-24 10:47:11
เขตฯ 07303056.6790.00100.0033.33100.002020-02-24 10:47:11
เขตฯ 08115685.226.9620.0046.9659.132020-02-24 10:47:11
เขตฯ 09997332.3246.4639.3939.3973.742020-02-24 10:47:11
เขตฯ 1029729483.1697.3185.8678.7998.992020-02-24 10:47:11
เขตฯ 11---
เขตฯ 12---
เขตฯ 13---
 659565    85.74      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนตำบลจัดการสุขภาพที่ดำเนินงานครบ 5 มาตรการ (ตำบล)

B = จำนวนตำบลเป้าหมาย (613 ตำบล) (ตำบล)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:47:11
Update: สระแก้ว

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-02-24 10:47:11
Update: นครราชสีมา

by อัครเดช วงศ์กีรติกุล

2020-02-24 10:47:11
Update: บุรีรัมย์

by ทรงพล เพียเพ็งต้น

2020-02-24 10:47:11
Update: สุรินทร์

by มโหธร ผลสมหวัง

2020-02-24 10:47:11
Update: ศรีสะเกษ

by ชุลีพร จันทา

log