ตัวชี้วัดที่ 012: Healthy Ageing (ด้านสุขภาพ)

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ขั้นตอน

0/

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 1.00
Chart

ผลงานรวม

ขั้นตอน 0/

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 1.00)ผลงาน (ขั้นตอน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01-0.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 02-0.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 03-0.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 04-0.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 05-0.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 06-0.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 07-0.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 08-0.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 09-0.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 10-0.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 11-0.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 12-0.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13-0.00-
 0        
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = ระดับความสำเร็จ/การดำเนินการตามเกณฑ์ ()

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= ดำเนินการตามข้อ 1 – 5 ตามเกณฑ์
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log