ตัวชี้วัดที่ 010: ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

52.8

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 55.00 - >= 55.00 -
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 52.8

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

(ข้อมูลจาก HDC : 27 พฤศจิกายน 2561 10:05)
View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 55.00)Q3 (>= 55.00)FilesLast update
เขตฯ 01561,251269,24847.9747.972020-02-24 10:47:11
เขตฯ 02326,094150,44846.1446.142020-02-24 10:47:11
เขตฯ 03282,574142,18950.3250.322020-02-24 10:47:11
เขตฯ 04548,779292,54553.3153.312020-02-24 10:47:11
เขตฯ 05604,343324,87653.7653.762020-02-24 10:47:11
เขตฯ 06729,602409,37956.1156.112020-02-24 10:47:11
เขตฯ 07590,589338,77357.3657.362020-02-24 10:47:11
เขตฯ 08763,366431,94956.5856.582020-02-24 10:47:11
เขตฯ 09652,666370,88556.8356.832020-02-24 10:47:11
เขตฯ 10477,594249,72152.2952.292020-02-24 10:47:11
เขตฯ 11546,733272,39249.8249.822020-02-24 10:47:11
เขตฯ 12540,769245,29845.3645.362020-02-24 10:47:11
เขตฯ 13---
 6,624,3603,497,70352.80    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี 0 เดือน 0 วัน – 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่มีดัชนีมวลกายปกติที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด (คน)

B = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี 0 เดือน 0 วัน – 44 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 55
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log