ตัวชี้วัดที่ 009: อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี

77 Provinces KPI Template
Map

อัตราต่อพันประชากร

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 40.00 <= 40.00 <= 40.00 <= 40.00
Chart

ผลงานรวม

อัตราต่อพันประชากร 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

(ข้อมูลจาก HDC : 27 พฤศจิกายน 2561 10:05)
View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 40.00)Q2 (<= 40.00)Q3 (<= 40.00)Q4 (<= 40.00)FilesLast update
เขตฯ 01126,0135882020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0287,0926102020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0371,7244722020-02-24 10:47:11
เขตฯ 04140,2066712020-02-24 10:47:11
เขตฯ 05136,3549552020-02-24 10:47:11
เขตฯ 06171,4701,0322020-02-24 10:47:11
เขตฯ 07137,1087602020-02-24 10:47:11
เขตฯ 08167,0061,1222020-02-24 10:47:11
เขตฯ 09187,1621,0642020-02-24 10:47:11
เขตฯ 10134,6997302020-02-24 10:47:11
เขตฯ 11122,1385692020-02-24 10:47:11
เขตฯ 12159,5439172020-02-24 10:47:11
เขตฯ 13---
 1,640,5159,490       
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ปี (จากทะเบียนเกิด) (คน)

B = จำนวนหญิงอายุ 15 – 19 ปี ทั้งหมด (จำนวนประชากรกลางปีจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์) (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)X1000
เกณฑ์เป้าหมาย <= 40
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log