ตัวชี้วัดที่ 008: ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

81.95

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 54.00 >= 54.00 >= 54.00 >= 54.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 81.95

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

(ข้อมูลจาก HDC : 27 พฤศจิกายน 2561 10:05)
View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 54.00)Q2 (>= 54.00)Q3 (>= 54.00)Q4 (>= 54.00)FilesLast update
เขตฯ 0117,93714,673081.8081.802020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0215,49112,251079.0879.082020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0312,47610,609085.0485.042020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0417,62414,092079.9679.962020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0522,23117,903080.5380.532020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0629,60524,801083.7783.772020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0726,21222,753086.8086.802020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0832,44728,658088.3288.322020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0929,60923,497079.3679.362020-02-24 10:47:11
เขตฯ 1028,40924,236085.3185.312020-02-24 10:47:11
เขตฯ 1126,69620,647077.3477.342020-02-24 10:47:11
เขตฯ 1226,95420,018074.2774.272020-02-24 10:47:11
เขตฯ 13----
 285,691234,138081.95      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) (คน)

B = จำนวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ได้รับการอุดฟันและไม่มีฟันผุหรือฟันถูกถอน (คน)

C = จำนวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีในพื้นที่รับผิดชอบ (คน)

สูตรคำนวณ (A+B)/C X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 54
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log