ตัวชี้วัดที่ 006: ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

65.12

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 68.00 - >= 68.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 65.12

จำนวนที่ผ่าน

2 16.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

10 83.33%

(ข้อมูลจาก HDC : 27 พฤศจิกายน 2561 10:05)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 68.00)Q4 (>= 68.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 01461,740755,77961.3661.0961.092020-02-24 10:47:11
เขตฯ 02306,358490,74962.4562.4362.432020-02-24 10:47:11
เขตฯ 03265,464424,38762.9562.5562.552020-02-24 10:47:11
เขตฯ 04436,344651,43567.7366.9866.982020-02-24 10:47:11
เขตฯ 05503,967814,92662.2461.8461.842020-02-24 10:47:11
เขตฯ 06615,398932,81067.2665.9765.972020-02-24 10:47:11
เขตฯ 07599,168865,33768.6569.2469.242020-02-24 10:47:11
เขตฯ 08526,580792,01067.4666.4966.492020-02-24 10:47:11
เขตฯ 09784,6451,135,01770.8869.1369.132020-02-24 10:47:11
เขตฯ 10431,613652,74866.4866.1266.122020-02-24 10:47:11
เขตฯ 11405,121651,11162.5462.2262.222020-02-24 10:47:11
เขตฯ 12439,162702,72363.1962.4962.492020-02-24 10:47:11
เขตฯ 13---
 5,775,5608,869,032  65.12      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (คน)

B = จำนวนเด็กอายุ 6-14 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 68 ของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log