ตัวชี้วัดที่ 004: ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

50.09

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 51.00 >= 52.00 >= 53.00 >= 54.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 50.09

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

12 100%

(ข้อมูลจาก HDC : 27 พฤศจิกายน 2561 10:05)
View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 51.00)Q2 (>= 52.00)Q3 (>= 53.00)Q4 (>= 54.00)FilesLast update
เขตฯ 01322,32000726,8090044.3545.8945.4145.0044.352020-02-24 10:47:11
เขตฯ 02212,44900445,9520047.6447.2648.0747.9447.642020-02-24 10:47:11
เขตฯ 03178,98300371,3540048.2048.7048.6948.6848.202020-02-24 10:47:11
เขตฯ 04247,00800484,7060050.9651.7151.8551.7150.962020-02-24 10:47:11
เขตฯ 05366,44600721,4120050.8051.1451.1651.2150.802020-02-24 10:47:11
เขตฯ 06347,97500661,9730052.5753.9854.2553.7152.572020-02-24 10:47:11
เขตฯ 07405,32500780,7850051.9151.3251.5451.7151.912020-02-24 10:47:11
เขตฯ 08429,72000866,0490049.6251.1250.7650.5049.622020-02-24 10:47:11
เขตฯ 09477,88400942,6250050.7051.5351.9951.6050.702020-02-24 10:47:11
เขตฯ 10370,43600725,1710051.0851.2151.2551.1851.082020-02-24 10:47:11
เขตฯ 11329,16600635,1610051.8250.9151.6552.1751.822020-02-24 10:47:11
เขตฯ 12493,77100985,2230050.1250.3850.3750.3350.122020-02-24 10:47:11
เขตฯ 13-------
 4,181,483008,347,2200050.09      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน (คน)

B = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรชายอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูง (เซนติเมตร)

C = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรหญิงอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูง (เซนติเมตร)

D = จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด (คน)

E = จำนวนประชากรชายอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด (คน)

F = จำนวนประชากรหญิงอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด (คน)

สูตรคำนวณ (A/D)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 54
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log