ตัวชี้วัดที่ 003: ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

96.66

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 80.00 >= 80.00 >= 80.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 96.66

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

(ข้อมูลจาก HDC : 27 พฤศจิกายน 2561 10:05)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 80.00)Q2 (>= 80.00)Q3 (>= 80.00)Q4 (>= 80.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
เขตฯ 0192,71228,95497.4097.0196.0995.0595.052020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0270,57215,71297.8997.4897.1896.4496.442020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0356,0769,25198.6998.7298.5397.7697.762020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0485,6785,91198.1697.9497.9297.5197.512020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0597,89220,21897.7997.8097.6296.9396.932020-02-24 10:47:11
เขตฯ 06111,34713,75697.9697.7197.3296.7396.732020-02-24 10:47:11
เขตฯ 07100,71135,80398.8398.7198.5197.7597.752020-02-24 10:47:11
เขตฯ 08122,17818,90197.5997.2196.8295.7095.702020-02-24 10:47:11
เขตฯ 09141,71629,30498.3898.1897.7496.7996.792020-02-24 10:47:11
เขตฯ 10106,81426,91198.5398.4297.8996.4096.402020-02-24 10:47:11
เขตฯ 1185,20125,33597.1296.7496.5495.5095.502020-02-24 10:47:11
เขตฯ 12136,10741,87898.9198.8198.3597.5797.572020-02-24 10:47:11
เขตฯ 13---
 1,207,004271,934    96.66      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเด็ก 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ำแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน(1B260) (คน)

B = จำนวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการจริง ในช่วงเวลาที่กำหนด (คน)

สูตรคำนวณ ((A+B)/C)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 85 ของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log