ตัวชี้วัดที่ 073: ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

88.94

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 60.00 >= 80.00 -
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 88.94

จำนวนที่ผ่าน

11 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 60.00)Q3 (>= 80.00)FilesLast update
เขตฯ 0111,5268,99178.0131.6578.012020-02-24 10:54:29
เขตฯ 024,8694358.938.932020-02-24 10:54:29
เขตฯ 031,7051,50588.2788.272020-02-24 10:54:29
เขตฯ 0415,60818,881120.9759.69120.972020-02-24 10:54:29
เขตฯ 052,39263526.5526.552020-02-24 10:54:29
เขตฯ 06-6432020-02-24 10:54:29
เขตฯ 075,8781,18520.1620.162020-02-24 10:54:29
เขตฯ 0844733775.397.1675.392020-02-24 10:54:29
เขตฯ 098,2825,43565.6265.622020-02-24 10:54:29
เขตฯ 109666.6766.672020-02-24 10:54:29
เขตฯ 116,8677,799113.5740.16113.572020-02-24 10:54:29
เขตฯ 1223,36626,141111.8844.60111.882020-02-24 10:54:29
เขตฯ 13---
 80,94971,99388.94    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในปีที่วัดผล (คน)

B = จำนวนบุคลากรเป้าหมายที่กำหนด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >=
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:29
Update: สมุทรปราการ

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: นนทบุรี

by เรณู

2020-02-24 10:54:29
Update: ปทุมธานี

by เรณู

2020-02-24 10:54:29
Update: พระนครศรีอยุธยา

by เรณู

2020-02-24 10:54:29
Update: อ่างทอง

by เรณู

log