ตัวชี้วัดที่ 072: ระดับความสำเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

จำนวน

17

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 1.00 >= 1.00 -
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 17

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 1.00)Q3 (>= 1.00)FilesLast update
เขตฯ 0111.001.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0211.001.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0311.001.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0422.001.002.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0511.001.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0622.001.002.002021-09-09 16:01:07
เขตฯ 0733.002.003.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 08-0.00-
เขตฯ 0911.001.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1022.001.002.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 11-0.00-
เขตฯ 1222.001.002.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1311.001.002020-02-24 10:54:21
 1717.00    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเขตสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด (เขตสุขภาพ)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 7 เขต ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 5 องค์ประกอบที่ระดับคะแนน 3
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-09-09 16:01:07
Update: ชลบุรี

by ศรสวรรค์

2020-02-24 10:54:29
Update: อุบลราชธานี

by หรรษา

2020-02-24 10:54:21
Update: กรุงเทพมหานคร

by ศรสวรรค์

2020-02-24 10:54:21
Update: สงขลา

by ศรสวรรค์

2020-02-24 10:54:21
Update: อุบลราชธานี

by ณัฐนนท์

log