ตัวชี้วัดที่ 071: ระดับความสำเร็จในการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพของเขตสุขภาพ

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

จำนวน

23

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 4.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 23

จำนวนที่ผ่าน

4 30.77%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

9 69.23%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 4.00)FilesLast update
เขตฯ 0144.004.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 02-0.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 03-0.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 0488.008.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 05-0.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 06-0.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 07-0.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 0844.004.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 09-0.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 1033.003.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 1144.004.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 12-0.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 13-0.002020-02-24 10:54:29
 2323.00   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเขตสุขภาพที่มีการดำเนินการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพถึงระดับที่ 5 (เขต)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >=
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:29
Update: เชียงใหม่

by เกษมศักดิ์

2020-02-24 10:54:29
Update: สระบุรี

by เรณู

2020-02-24 10:54:29
Update: อุดรธานี

by วีระวัฒน์

2020-02-24 10:54:29
Update: อุบลราชธานี

by ณัฐนนท์

2020-02-24 10:54:29
Update: สุราษฎร์ธานี

by เฉลิมชาติ

log