ตัวชี้วัดที่ 007: ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

92.04

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 92.04

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 70.00)FilesLast update
เขตฯ 014,8895,24593.2193.212020-02-24 10:54:21
เขตฯ 021,1661,25892.6992.692020-02-24 10:54:21
เขตฯ 031,9311,99296.9496.942020-02-24 10:54:21
เขตฯ 048,1908,44197.0397.032020-02-24 10:54:21
เขตฯ 056,6927,33891.2091.202020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0613,29114,44792.0092.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 073,2123,75885.4785.472020-02-24 10:54:21
เขตฯ 084,5064,80993.7093.702020-02-24 10:54:21
เขตฯ 096,4357,20689.3089.302020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1012,50013,77290.7690.762020-02-24 10:54:21
เขตฯ 116,2086,47095.9595.952020-02-24 10:54:21
เขตฯ 124,5544,94892.0492.042020-02-24 10:54:21
เขตฯ 132,5022,97284.1984.192020-02-24 10:54:21
 76,07682,65692.04   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กนักเรียนไทยกลุ่มตัวอย่างที่มีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือสูงกว่า (คน)

B = จำนวนเด็กนักเรียนไทยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในปีที่สำรวจ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: สมุทรปราการ

by เศรษฐา

2020-02-24 10:54:21
Update: นนทบุรี

by เศรษฐา

2020-02-24 10:54:21
Update: ปทุมธานี

by เศรษฐา

2020-02-24 10:54:21
Update: พระนครศรีอยุธยา

by เศรษฐา

2020-02-24 10:54:21
Update: อ่างทอง

by เศรษฐา

log