ตัวชี้วัดที่ 064: อัตราส่วนการเสียชีวิตของมารดาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

อัตราต่อแสนประชากร

7.05

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 37.00 <= 37.00 <= 37.00 <= 37.00
Chart

ผลงานรวม

อัตราต่อแสนประชากร 7.05

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 37.00)Q2 (<= 37.00)Q3 (<= 37.00)Q4 (<= 37.00)FilesLast update
เขตฯ 01---
เขตฯ 02---
เขตฯ 03---
เขตฯ 04---
เขตฯ 05---
เขตฯ 06---
เขตฯ 07---
เขตฯ 08---
เขตฯ 09---
เขตฯ 10---
เขตฯ 11---
เขตฯ 12114,1807.057.052020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13---
 114,1807.05      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนมารดาตายระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด 42 วัน ทุกสาเหตุ ยกเว้น อุบัติเหตุในช่วงเวลาที่กำหนด ในจังหวัดสงขลา ยะลา สตูล นราธิวาส ปัตตานี (คน)

B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน ในจังหวัดสงขลา ยะลา สตูล นราธิวาส ปัตตานี (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 37 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: สงขลา

by กฤติยา

2020-02-24 10:54:21
Update: สตูล

by กฤติยา

2020-02-24 10:54:21
Update: ปัตตานี

by กฤติยา

2020-02-24 10:54:21
Update: ยะลา

by กฤติยา

2020-02-24 10:54:21
Update: นราธิวาส

by กฤติยา

log