ตัวชี้วัดที่ 062: สัดส่วนของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพที่ตรวจพบ

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

127.15

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 75.00 >= 75.00 >= 75.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 127.15

จำนวนที่ผ่าน

10 90.91%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 9.09%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 75.00)Q3 (>= 75.00)Q4 (>= 75.00)FilesLast update
เขตฯ 019672,263234.0281.28153.57234.022020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0212612196.0396.032020-02-24 10:47:11
เขตฯ 03159198124.5384.91104.40124.532020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0411,64210,87293.3993.2193.3493.392020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0553738872.2556.8066.8572.252020-02-24 10:47:11
เขตฯ 061,1071,09598.9273.5398.922020-02-24 10:47:11
เขตฯ 072060300.00100.00200.00300.002020-02-24 10:47:11
เขตฯ 083,2515,071155.9838.4586.90155.982020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0902,7392020-02-24 10:47:11
เขตฯ 10528530100.38100.382020-02-24 10:47:11
เขตฯ 11289325112.4664.01111.76112.462020-02-24 10:47:11
เขตฯ 124780170.21108.51168.09170.212020-02-24 10:47:11
เขตฯ 13---
 18,67323,742127.15     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพ (คน)

B = จำนวนแรงงานต่างด้าวที่พบมีปัญหาสุขภาพที่สามารถติดตามตัวได้ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 75
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:47:11
Update: สมุทรปราการ

by ทรงพล

2020-02-24 10:47:11
Update: นนทบุรี

by ทรงพล

2020-02-24 10:47:11
Update: ปทุมธานี

by ทรงพล

2020-02-24 10:47:11
Update: พระนครศรีอยุธยา

by ทรงพล

2020-02-24 10:47:11
Update: อ่างทอง

by ทรงพล

log