ตัวชี้วัดที่ 060: ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพที่กำหนด

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 -%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 -%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 60.00)FilesLast update
เขตฯ 01002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 02--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 03--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 04--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 05--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 06--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 07--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 08--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 09--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 10--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 11--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 12--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13---
 00    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่ผ่านเกณฑ์รับรอง HA (โรงพยาบาล)

B = จำนวนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาทั้งหมด (โรงพยาบาล)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:29
Update: ขอนแก่น

by อัญชิษฐฐา

2020-02-24 10:54:29
Update: มหาสารคาม

by อัญชิษฐฐา

2020-02-24 10:54:29
Update: ร้อยเอ็ด

by อัญชิษฐฐา

2020-02-24 10:54:29
Update: กาฬสินธุ์

by อัญชิษฐฐา

2020-02-24 10:54:29
Update: เชียงใหม่

by วราภรณ์

log