ตัวชี้วัดที่ 006: ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

128.52

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 66.00 - >= 66.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 128.52

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

(ข้อมูลจาก HDC : 30 มกราคม 2561 12:23)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 66.00)Q4 (>= 66.00)FilesLast update
เขตฯ 01239,943287,986120.0276.22120.022020-02-24 10:47:11
เขตฯ 02180,974201,365111.2768.63111.272020-02-24 10:47:11
เขตฯ 03164,323198,373120.7275.48120.722020-02-24 10:47:11
เขตฯ 04214,937309,693224.92155.39224.922020-02-24 10:47:11
เขตฯ 05313,047369,068117.9072.01117.902020-02-24 10:47:11
เขตฯ 06365,290428,415117.2871.50117.282020-02-24 10:47:11
เขตฯ 07265,005370,465139.8087.90139.802020-02-24 10:47:11
เขตฯ 08267,363336,687125.9380.78125.932020-02-24 10:47:11
เขตฯ 09408,840550,941134.7682.72134.762020-02-24 10:47:11
เขตฯ 10282,772344,102121.6974.48121.692020-02-24 10:47:11
เขตฯ 11215,630240,199111.3972.01111.392020-02-24 10:47:11
เขตฯ 12288,143309,675107.4771.45107.472020-02-24 10:47:11
เขตฯ 13---
 3,206,2673,946,969128.52    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (คน)

B = จำนวนเด็กอายุ 6-14 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 66 ของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log