ตัวชี้วัดที่ 058: ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

220

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 94.00 >= 94.00 >= 94.00 >= 94.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 220

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 94.00)Q2 (>= 94.00)Q3 (>= 94.00)Q4 (>= 94.00)FilesLast update
เขตฯ 01179117662020-02-24 10:54:21
เขตฯ 02740241072020-02-24 10:54:21
เขตฯ 03649211212020-02-24 10:54:21
เขตฯ 04205925672020-02-24 10:54:21
เขตฯ 051651621332020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0619594590220.0060.00120.00180.00220.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 078718562020-02-24 10:54:21
เขตฯ 08137915842020-02-24 10:54:21
เขตฯ 09981271762020-02-24 10:54:21
เขตฯ 10106310562020-02-24 10:54:21
เขตฯ 111369441982020-02-24 10:54:21
เขตฯ 121468542292020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13-----
 1527803521,383220.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และ กรมสุขภาพจิต ที่มีผลการรับรองขั้น 3 + Reaccredit (แห่ง)

B = โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต จำนวน 165 แห่ง (แห่ง)

C = จำนวนโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีผลการรับรองขั้น 3 + Reaccredit (แห่ง)

D = โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (จำนวน 780 แห่ง ตามทำเนียบสถานบริการ ฐานข้อมูลสำนักบริหารการสาธารณสุข ณ 13 มกราคม 2559) (แห่ง)

สูตรคำนวณ ((A/B)*100)*0.3 + ((C/D)*100)*0.7
เกณฑ์เป้าหมาย >= 94.00
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:29
Update: สมุทรปราการ

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: ชัยนาท

by รมิดา

2020-02-24 10:54:29
Update: ชลบุรี

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: ระยอง

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: จันทบุรี

by ชนวีร์

log