ตัวชี้วัดที่ 057: ร้อยละหน่วยบริการผ่านเกณฑ์มาตราฐาน 2P safety

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

86.4

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 50.00 - >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 86.4

จำนวนที่ผ่าน

7 87.5%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 12.5%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 50.00)Q4 (>= 60.00)FilesLast update
เขตฯ 01875360.9242.5360.922020-02-24 10:54:29
เขตฯ 02--2020-02-24 10:54:29
เขตฯ 03493571.4371.432020-02-24 10:54:29
เขตฯ 047171100.0036.62100.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 05--2020-02-24 10:54:29
เขตฯ 06--2020-02-24 10:54:29
เขตฯ 077777100.00100.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 08888293.1845.4593.182020-02-24 10:54:29
เขตฯ 098989100.00100.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 10714157.7557.752020-02-24 10:54:29
เขตฯ 111222183.3391.67183.332020-02-24 10:54:29
เขตฯ 12--2020-02-24 10:54:29
เขตฯ 13---
 54447086.40    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2P safety (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >=
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:29
Update: นนทบุรี

by เรณู

2020-02-24 10:54:29
Update: ปทุมธานี

by เรณู

2020-02-24 10:54:29
Update: พระนครศรีอยุธยา

by เรณู

2020-02-24 10:54:29
Update: อ่างทอง

by เรณู

2020-02-24 10:54:29
Update: ลพบุรี

by เรณู

log