ตัวชี้วัดที่ 054: ร้อยละของ ER คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

72.15

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 25.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 72.15

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 25.00)FilesLast update
เขตฯ 01926772.8372.832020-02-24 10:54:29
เขตฯ 024545100.00100.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 03422457.1457.142020-02-24 10:54:29
เขตฯ 04593254.2454.242020-02-24 10:54:29
เขตฯ 05602236.6736.672020-02-24 10:54:29
เขตฯ 066767100.00100.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 076464100.00100.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 08764559.2159.212020-02-24 10:54:29
เขตฯ 09792936.7136.712020-02-24 10:54:29
เขตฯ 10625182.2682.262020-02-24 10:54:29
เขตฯ 11514384.3184.312020-02-24 10:54:29
เขตฯ 12756890.6790.672020-02-24 10:54:29
เขตฯ 13---
 77255772.15   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป ในจังหวัด ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป ทั้งหมดในจังหวัด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= จำนวนโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพตามที่กำหนดไว้
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:29
Update: สมุทรปราการ

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: นนทบุรี

by เรณู

2020-02-24 10:54:29
Update: ปทุมธานี

by เรณู

2020-02-24 10:54:29
Update: พระนครศรีอยุธยา

by เรณู

2020-02-24 10:54:29
Update: อ่างทอง

by เรณู

log