ตัวชี้วัดที่ 052: จำนวนการปลูกถ่ายไตสำเร็จ

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

จำนวน

45

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 162.50 >= 325.00 >= 487.50 >= 650.00
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 45

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

13 100%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 162.50)Q2 (>= 325.00)Q3 (>= 487.50)Q4 (>= 650.00)FilesLast update
เขตฯ 0133.002.003.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 0211.001.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 0366.006.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 0466.006.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 0500.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 0688.002.004.006.008.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 0711.001.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 0899.002.004.009.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 0900.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 1055.002.005.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 1144.002.004.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 1222.002.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 13-0.00-
 4545.00      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนการปลูกถ่ายไตสำเร็จ (ครั้ง)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 650
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:29
Update: สมุทรปราการ

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: นนทบุรี

by เรณู

2020-02-24 10:54:29
Update: ปทุมธานี

by เรณู

2020-02-24 10:54:29
Update: พระนครศรีอยุธยา

by เรณู

2020-02-24 10:54:29
Update: อ่างทอง

by เรณู

log