ตัวชี้วัดที่ 005.1: ทุกจังหวัดมีเครือข่ายบริการกระตุ้นพัฒนาการเด็กพัฒนาการล่าช้าอย่างน้อย ร้อยละ 50

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

77.59

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 77.59

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 50.00)FilesLast update
เขตฯ 01917178.0278.022020-02-24 10:54:21
เขตฯ 02403280.0080.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 03493775.5175.512020-02-24 10:54:21
เขตฯ 04593966.1066.102020-02-24 10:54:21
เขตฯ 05513568.6368.632020-02-24 10:54:21
เขตฯ 06593966.1066.102021-01-15 16:28:49
เขตฯ 07715070.4270.422020-02-24 10:54:21
เขตฯ 08796582.2882.282020-02-24 10:54:21
เขตฯ 09817693.8393.832020-02-24 10:54:21
เขตฯ 10634977.7877.782020-02-24 10:54:21
เขตฯ 11695782.6182.612020-02-24 10:54:21
เขตฯ 12686392.6592.652020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13684566.1866.182020-02-24 10:54:21
 84865877.59   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวน รพช. ที่มีระบบดูแลพัฒนาการเด็กล่าช้า(76 จังหวัด)/จำนวน ศบส. ที่มีระบบดูแลพัฒนาการเด็กล่าช้า(กทม.) (แห่ง)

B = จำนวน รพช. ทั้งหมด (76 จังหวัด) /จำนวน ศบส. ทั้งหมด (กทม.) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (B/A)X100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ทุกจังหวัดมีเครือข่ายบริการกระตุ้นพัฒนาการเด็กพัฒนาการล่าช้าอย่างน้อย ร้อยละ 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2021-01-15 16:28:49
Update: สมุทรปราการ

by กฤติยา

2020-02-24 10:54:21
Update: นนทบุรี

by กฤติยา

2020-02-24 10:54:21
Update: ปทุมธานี

by กฤติยา

2020-02-24 10:54:21
Update: พระนครศรีอยุธยา

by กฤติยา

2020-02-24 10:54:21
Update: อ่างทอง

by กฤติยา

log