ตัวชี้วัดที่ 049: ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m^2/yr

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

62.53

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 65.00 >= 65.00 -
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 62.53

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

(ข้อมูลจาก HDC : 30 มกราคม 2561 12:23)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 65.00)Q3 (>= 65.00)FilesLast update
เขตฯ 0170,682063.832020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0237,760063.822020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0335,405061.742020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0498,778063.152020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0548,430065.112020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0636,460061.622020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0746,867060.862020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0862,496061.332020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0953,468061.882020-02-24 10:47:11
เขตฯ 1037,927060.562020-02-24 10:47:11
เขตฯ 1131,879064.952020-02-24 10:47:11
เขตฯ 1230,003059.792020-02-24 10:47:11
เขตฯ 13---
 590,155062.53    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3-4 ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR< 4 ml/min/1.73 m^2/yr x 100 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3-4 (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≥65%
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log