ตัวชี้วัดที่ 046: ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กำหนด

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

111.7

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 80.00 - >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 111.7

จำนวนที่ผ่าน

7 70%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

3 30%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 80.00)Q4 (>= 80.00)FilesLast update
เขตฯ 011,1511,1066201,2341,167677106.9950.78106.992020-02-24 10:54:29
เขตฯ 021,13465464972553261676.8676.862020-02-24 10:54:29
เขตฯ 03------2020-02-24 10:54:29
เขตฯ 048775592321,354840332151.4468.94151.442020-02-24 10:54:29
เขตฯ 05------2020-02-24 10:54:29
เขตฯ 06771971051,4311,428599355.43124.97355.432020-02-24 10:54:29
เขตฯ 0760759241644348023671.7671.762020-02-24 10:54:29
เขตฯ 086686111215095075876.7140.5776.712020-02-24 10:54:29
เขตฯ 0981282271761969062682.3182.312020-02-24 10:54:29
เขตฯ 101,0377868371,100806959107.7126.02107.712020-02-24 10:54:29
เขตฯ 1137016328529134810090.3422.7490.342020-02-24 10:54:29
เขตฯ 126255497674965549116.2436.72116.242020-02-24 10:54:29
เขตฯ 13-------
 8,0525,9394,0588,4557,4534,252111.70    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยที่แพทย์วางแผนการรักษาด้วยการผ่าตัดและได้รับการผ่าตัดรักษา ≤4 สัปดาห์นับตามเกณฑ์ที่กำหนด (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยที่แพทย์วางแผนการรักษาด้วยเคมีบำบัดและได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ≤ 6 สัปดาห์นับตามเกณฑ์ที่กำหนด (คน)

C = จำนวนผู้ป่วยที่แพทย์วางแผนการรักษาด้วยรังสีรักษาและได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ≤ 6 สัปดาห์นับตามเกณฑ์ที่กำหนด (คน)

D = จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเพื่อรักษามะเร็งทั้งหมดในปีที่รายงาน (คน)

E = จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัดเพื่อรักษามะเร็งทั้งหมดในปีที่รายงาน (คน)

F = จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษาเพื่อรักษามะเร็งทั้งหมดในปีที่รายงาน (คน)

สูตรคำนวณ ((A+B+C)/(D+E+F))*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:29
Update: สมุทรปราการ

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: นนทบุรี

by เรณู

2020-02-24 10:54:29
Update: ปทุมธานี

by เรณู

2020-02-24 10:54:29
Update: พระนครศรีอยุธยา

by เรณู

2020-02-24 10:54:29
Update: อ่างทอง

by เรณู

log