ตัวชี้วัดที่ 044: ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

103.19

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 80.00 - >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 103.19

จำนวนที่ผ่าน

6 60%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 40%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 80.00)Q4 (>= 100.00)FilesLast update
เขตฯ 019494100.00128.72144.682020-02-24 10:54:29
เขตฯ 024545100.00100.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 03423071.4371.432020-02-24 10:54:29
เขตฯ 04524178.8555.7778.852020-02-24 10:54:29
เขตฯ 05--2020-02-24 10:54:29
เขตฯ 06--2020-02-24 10:54:29
เขตฯ 0763126200.00200.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 087676100.0073.68100.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 09797898.7398.732020-02-24 10:54:29
เขตฯ 106363100.0095.24100.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 11705274.2972.8674.292020-02-24 10:54:29
เขตฯ 127575100.00100.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 13---
 659680103.19    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = รพ.ระดับ F2 ในเขตที่และ F2 ขึ้นไปที่มีการให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วย STEMI ในเขตบริการนั้น (แห่ง)

B = รพ. ระดับ F2 และ F2 ขึ้นไปทั้งหมดในเขตนั้น (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 100
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:29
Update: นนทบุรี

by เรณู

2020-02-24 10:54:29
Update: ปทุมธานี

by เรณู

2020-02-24 10:54:29
Update: พระนครศรีอยุธยา

by เรณู

2020-02-24 10:54:29
Update: อ่างทอง

by เรณู

2020-02-24 10:54:29
Update: ลพบุรี

by ADMIN

log