ตัวชี้วัดที่ 042: อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

อัตราต่อแสนประชากร

6.11

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
<= 1.50 <= 3.00 <= 4.50 <= 6.30
Chart

ผลงานรวม

อัตราต่อแสนประชากร 6.11

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (<= 1.50)Q2 (<= 3.00)Q3 (<= 4.50)Q4 (<= 6.30)FilesLast update
เขตฯ 015,572,1745592020-02-24 10:54:21
เขตฯ 023,452,6802292020-02-24 10:54:21
เขตฯ 033,010,2291902020-02-24 10:54:21
เขตฯ 045,255,3472882020-02-24 10:54:21
เขตฯ 055,133,1552742020-02-24 10:54:21
เขตฯ 065,919,9093776.111.623.414.676.112020-02-24 10:54:21
เขตฯ 075,067,7502272020-02-24 10:54:21
เขตฯ 085,528,2312812020-02-24 10:54:21
เขตฯ 096,763,3333722020-02-24 10:54:21
เขตฯ 104,597,8842612020-02-24 10:54:21
เขตฯ 114,392,2402712020-02-24 10:54:21
เขตฯ 124,900,2011462020-02-24 10:54:21
เขตฯ 135,615,6952132020-02-24 10:54:21
 65,208,8283,6886.11      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ (คน)

B = จำนวนประชากรกลางปี (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: สมุทรปราการ

by เศรษฐา

2020-02-24 10:54:21
Update: นนทบุรี

by เศรษฐา

2020-02-24 10:54:21
Update: ปทุมธานี

by เศรษฐา

2020-02-24 10:54:21
Update: พระนครศรีอยุธยา

by เศรษฐา

2020-02-24 10:54:21
Update: อ่างทอง

by เศรษฐา

log