ตัวชี้วัดที่ 040: ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

20.2

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 18.50
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 20.2

จำนวนที่ผ่าน

8 66.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 33.33%

(ข้อมูลจาก HDC : 30 มกราคม 2561 12:23)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (>= 18.50)FilesLast update
เขตฯ 0110,362,3271,511,67014.5914.592020-02-24 10:47:11
เขตฯ 025,469,7131,137,81820.8020.802020-02-24 10:47:11
เขตฯ 035,690,4491,262,03022.1822.182020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0413,548,5341,919,07114.1614.162020-02-24 10:47:11
เขตฯ 059,071,0231,532,90516.9016.902020-02-24 10:47:11
เขตฯ 067,654,2681,496,90519.5619.562020-02-24 10:47:11
เขตฯ 078,521,0112,441,64028.6528.652020-02-24 10:47:11
เขตฯ 089,164,1262,891,81331.5631.562020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0910,641,5612,234,11220.9920.992020-02-24 10:47:11
เขตฯ 107,848,1151,731,08822.0622.062020-02-24 10:47:11
เขตฯ 116,833,9501,097,08016.0516.052020-02-24 10:47:11
เขตฯ 127,649,4541,443,99818.8818.882020-02-24 10:47:11
เขตฯ 13---
 102,454,53120,700,13020.20   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งที่มารับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งที่มารับบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 18.5
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log