ตัวชี้วัดที่ 039: ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

117.45

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 30.00 - >= 30.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 117.45

จำนวนที่ผ่าน

11 91.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 8.33%

View/Download monthly report.
View

ระบบจัดตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 30.00)Q4 (>= 30.00)FilesLast update
เขตฯ 0187116133.3389.66133.332020-02-24 10:54:29
เขตฯ 024747100.00100.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 03302376.6776.672020-02-24 10:54:29
เขตฯ 0471119167.6176.06167.612020-02-24 10:54:29
เขตฯ 056700.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 06745270.2770.272020-02-24 10:54:29
เขตฯ 07777496.1096.102020-02-24 10:54:29
เขตฯ 088888100.0048.86100.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 098989100.00100.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 1071142200.00100.00200.002020-02-24 10:54:29
เขตฯ 116992133.3366.67133.332020-02-24 10:54:29
เขตฯ 1278154197.4498.72197.442020-02-24 10:54:29
เขตฯ 13---
 848996117.45    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาล (ระดับ A,S,M,F) ดำเนินการผ่านระดับความสำเร็จตามขั้นตอนที่กำหนดในวิธีการประเมินผล (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลทั้งหมด(ระดับ A,S,M,F)ในเขตสุขภาพ (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= โรงพยาบาลทุกระดับ (A,S,M,F)มีการดูแลแบบประคับประคองตามเกณฑ์(ผ่านตามขั้นตอนการประเมินผล)
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:29
Update: สมุทรปราการ

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: นนทบุรี

by เรณู

2020-02-24 10:54:29
Update: ปทุมธานี

by เรณู

2020-02-24 10:54:29
Update: พระนครศรีอยุธยา

by เรณู

2020-02-24 10:54:29
Update: อ่างทอง

by เรณู

log