ตัวชี้วัดที่ 038: อัตราตายทารกแรกเกิด เขตฯ 06

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

อัตราต่อพันประชากร

3.31

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- <= 4.50 - <= 4.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 06

อัตราต่อพันประชากร 3.31

จำนวนที่ผ่าน

5 62.5%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

3 37.5%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (<= 4.50)Q4 (<= 4.00)FilesLast update
สมุทรปราการ5912,7054.643.824.642020-02-24 10:54:21
ชลบุรี8128,3382.862.062.862020-02-24 10:54:21
ระยอง258,5052.941.662.942020-02-24 10:54:21
จันทบุรี265,6704.594.334.592020-02-24 10:54:21
ตราด51,9012.631.062.632020-02-24 10:54:21
ฉะเชิงเทรา396,9825.592.885.592020-02-24 10:54:21
ปราจีนบุรี165,4502.941.472.942020-02-24 10:54:21
สระแก้ว175,1393.313.133.312020-02-24 10:54:21
 26874,6903.31    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนทารกที่เสียชีวิต < 28 วัน (คน)

B = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: สมุทรปราการ

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: นนทบุรี

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: ปทุมธานี

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: พระนครศรีอยุธยา

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: อ่างทอง

by ADMIN

log