ตัวชี้วัดที่ 038: อัตราตายทารกแรกเกิด

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

อัตราต่อพันประชากร

3.31

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- <= 4.50 - <= 4.00
Chart

ผลงานรวม

อัตราต่อพันประชากร 3.31

จำนวนที่ผ่าน

1 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (<= 4.50)Q4 (<= 4.00)FilesLast update
เขตฯ 0111445,9432020-02-24 10:54:21
เขตฯ 028228,8122020-02-24 10:54:21
เขตฯ 037621,9152020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0416147,3252020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0513649,4582020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0626874,6903.313.133.312020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0710239,8222020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0812748,5912020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0914856,5572020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1010638,7722020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1113150,4892020-02-24 10:54:21
เขตฯ 1219466,1662020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13---
 1,645568,5403.31    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนทารกที่เสียชีวิต < 28 วัน (คน)

B = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพ (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*1000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: สมุทรปราการ

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: นนทบุรี

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: ปทุมธานี

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: พระนครศรีอยุธยา

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: อ่างทอง

by ADMIN

log