ตัวชี้วัดที่ 035: อัตราการเกิดการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

77 Provinces KPI Template
Map

อัตราต่อแสนประชากร

386.62

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - <= 130.00
Chart

ผลงานรวม

อัตราต่อแสนประชากร 386.62

จำนวนที่ผ่าน

1 8.33%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

11 91.67%

(ข้อมูลจาก HDC : 30 มกราคม 2561 12:21)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (<= 130.00)FilesLast update
เขตฯ 013,698,82339,6311071.451071.452020-02-24 10:47:11
เขตฯ 022,074,44410,918526.31526.312020-02-24 10:47:11
เขตฯ 031,831,8239,276506.38506.382020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0412,935,91511,97292.5592.552020-02-24 10:47:11
เขตฯ 053,572,17711,479321.34321.342020-02-24 10:47:11
เขตฯ 063,992,81510,849271.71271.712020-02-24 10:47:11
เขตฯ 073,295,72710,194309.31309.312020-02-24 10:47:11
เขตฯ 083,557,24011,845332.98332.982020-02-24 10:47:11
เขตฯ 093,827,71815,564406.61406.612020-02-24 10:47:11
เขตฯ 102,790,83210,252367.35367.352020-02-24 10:47:11
เขตฯ 112,942,03619,988679.39679.392020-02-24 10:47:11
เขตฯ 123,087,08222,087715.47715.472020-02-24 10:47:11
เขตฯ 13---
 47,606,632184,055386.62   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งของการเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินและหรือต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นโรคหลัก (PDx = J440(J44.0)-J441(J44.1)) (ครั้ง)

B = จำนวนประชากรกลางปี อายุ 15 ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบจากฐานข้อมูลประชากร (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100000
เกณฑ์เป้าหมาย <= ไม่เกิน 130 ครั้ง ต่อแสนประชากร
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
log