ตัวชี้วัดที่ 031: ร้อยละของอำเภอที่มี District Health System (DHS)ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

167.48

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 95.00 >= 95.00 >= 95.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 167.48

จำนวนที่ผ่าน

11 91.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 8.33%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 95.00)Q3 (>= 95.00)Q4 (>= 95.00)FilesLast update
เขตฯ 01103150145.6388.35120.39145.632020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0247103219.1580.85161.70219.152020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0354146270.37100.00185.19270.372020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0470119170.0091.43135.71170.002020-02-24 10:47:11
เขตฯ 056277124.1959.6895.16124.192020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0669115166.6760.87111.59166.672020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0777161209.09100.00166.23209.092020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0873127173.9747.95109.59173.972020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0988190215.9180.68161.36215.912020-02-24 10:47:11
เขตฯ 107070100.00100.002020-02-24 10:47:11
เขตฯ 11746486.4932.4364.8686.492020-02-24 10:47:11
เขตฯ 1277125162.3483.12131.17162.342020-02-24 10:47:11
เขตฯ 13---
 8641,447167.48     
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนอำเภอที่มี District Health System ผ่านเกณฑ์คุณภาพ (แห่ง)

B = จำนวนอำเภอ 877 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 95
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:29
Update: ขอนแก่น

by อัญชิษฐฐา

2020-02-24 10:54:29
Update: มหาสารคาม

by อัญชิษฐฐา

2020-02-24 10:54:29
Update: ร้อยเอ็ด

by อัญชิษฐฐา

2020-02-24 10:54:29
Update: กาฬสินธุ์

by อัญชิษฐฐา

2020-02-24 10:54:29
Update: เชียงใหม่

by วราภรณ์

log