ตัวชี้วัดที่ 003: ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

94.74

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 80.00 >= 80.00 >= 80.00 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 94.74

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

(ข้อมูลจาก HDC : 30 มกราคม 2561 12:28)
View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 80.00)Q2 (>= 80.00)Q3 (>= 80.00)Q4 (>= 80.00)FilesLast update
เขตฯ 0181,5728,42895,68194.0695.9495.7094.1494.062020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0256,4506,93267,57193.8095.8895.4093.8693.802020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0343,6002,83948,91494.9496.6095.8895.0294.942020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0463,4962,34369,35794.9395.7495.3095.0094.932020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0579,91710,48796,57493.6195.3094.8393.7293.612020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0695,1446,240106,02495.6296.7996.3895.7495.622020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0787,93619,240113,07494.7896.9896.6894.9994.782020-02-24 10:47:11
เขตฯ 08107,2805,956119,69294.6195.4095.4694.6694.612020-02-24 10:47:11
เขตฯ 09126,11613,899144,37496.9897.6197.7297.0696.982020-02-24 10:47:11
เขตฯ 1078,76811,46496,65193.3695.6095.1593.5293.362020-02-24 10:47:11
เขตฯ 1170,53812,61689,53492.8795.5995.1693.0192.872020-02-24 10:47:11
เขตฯ 12114,89523,274144,68295.5097.6697.6695.7895.502020-02-24 10:47:11
เขตฯ 13----
 1,005,712123,7181,192,12894.74      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรกผ่านครบ 5 ด้าน (คน)

B = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่พัฒนาการสงสัยล่าช้าครั้งแรกได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการภายใน 30 วัน และผลการตรวจคัดกรองซ้ำผ่านครบ 5 ด้าน (คน)

C = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการจริงในเวลาที่กำหนด (คน)

สูตรคำนวณ ((A+B)/C)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 80.00
Download
  ประวัติการปรับปรุง Template
  View more
  รายละเอียด KPI Template >>
  ประวัติการบันทึก
  Today
  log