ตัวชี้วัดที่ 028: ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

92.18

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 30.00 - >= 75.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 92.18

จำนวนที่ผ่าน

13 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ2 (>= 30.00)Q4 (>= 75.00)FilesLast update
เขตฯ 011099587.1638.5387.162020-02-24 10:54:21
เขตฯ 02484491.6768.7591.672020-02-24 10:54:21
เขตฯ 03565292.8644.6492.862020-02-24 10:54:21
เขตฯ 04797898.7382.2898.732020-02-24 10:54:21
เขตฯ 05686494.1251.4794.122020-02-24 10:54:21
เขตฯ 06797493.6759.4993.672020-02-24 10:54:21
เขตฯ 078181100.0064.20100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 08939197.8546.2497.852020-02-24 10:54:21
เขตฯ 09918087.9147.2587.912020-02-24 10:54:21
เขตฯ 10746587.8456.7687.842020-02-24 10:54:21
เขตฯ 11847488.103.5788.102020-02-24 10:54:21
เขตฯ 12837387.9553.0187.952020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13141392.8671.4392.862020-02-24 10:54:21
 95988492.18    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ตามเกณฑ์ที่กำหนด (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= รพศ./รพท./รพช. และรพ.สังกัดกรมวิชาการร้อยละ 75 ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: สมุทรปราการ

by นวรัตน์

2020-02-24 10:54:21
Update: นนทบุรี

by นวรัตน์

2020-02-24 10:54:21
Update: ปทุมธานี

by นวรัตน์

2020-02-24 10:54:21
Update: พระนครศรีอยุธยา

by นวรัตน์

2020-02-24 10:54:21
Update: อ่างทอง

by นวรัตน์

log