ตัวชี้วัดที่ 027: ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

92.62

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 27.50 >= 45.00 >= 62.50 >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 92.62

จำนวนที่ผ่าน

11 91.67%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

1 8.33%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 27.50)Q2 (>= 45.00)Q3 (>= 62.50)Q4 (>= 80.00)FilesLast update
เขตฯ 012,0765662,07655899.291.3226.6635.3399.292020-02-24 10:54:21
เขตฯ 021,4092751,4096561.829.9742.6561.822020-02-24 10:54:21
เขตฯ 031,0571201,0579589.585.0139.1289.582020-02-24 10:54:21
เขตฯ 042,2791202,27911698.3311.0435.4898.332020-02-24 10:54:21
เขตฯ 051,9091841,909184100.0025.2837.56100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 062,5091342,48613499.5419.0536.0799.542020-02-24 10:54:21
เขตฯ 071,4052131,40516388.2631.9943.9188.262020-02-24 10:54:21
เขตฯ 081,354181,3541694.4423.6729.6294.442020-02-24 10:54:21
เขตฯ 091,5241471,52413997.2832.2249.2597.282020-02-24 10:54:21
เขตฯ 101,131201,13120100.0048.8149.07100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 111,9284711,928471100.0029.2049.74100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 121,3181671,32011785.1120.2642.6285.112020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13-----
 19,8992,43519,8782,07892.62      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนสถานพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด (แห่ง)

B = จำนวนสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด (แห่ง)

C = จำนวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด (แห่ง)

D = จำนวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ (แห่ง)

สูตรคำนวณ ((A/B) X 100)/2 + ((C/D) X 100)/2
เกณฑ์เป้าหมาย >= 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:29
Update: สมุทรปราการ

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: ชลบุรี

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: ระยอง

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: ฉะเชิงเทรา

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: ปราจีนบุรี

by ชนวีร์

log