ตัวชี้วัดที่ 026: ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

129.67

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 95.00 >= 95.00 >= 95.00 >= 95.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 129.67

จำนวนที่ผ่าน

12 100%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 95.00)Q2 (>= 95.00)Q3 (>= 95.00)Q4 (>= 95.00)FilesLast update
เขตฯ 0133,41437,483112.185.1141.8192.22112.182020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0223,40648,502207.220.0950.13145.21207.222020-02-24 10:47:11
เขตฯ 032,6364,803182.2136.6579.97135.55182.212020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0459,39374,637125.674.0835.2842.33125.672020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0518,56620,051108.0021.7155.6883.60108.002020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0632,19333,590104.3432.2569.1191.21104.342020-02-24 10:47:11
เขตฯ 074,4635,425121.560.0415.2830.16121.562020-02-24 10:47:11
เขตฯ 0811,18015,644139.9310.0358.6897.15139.932020-02-24 10:47:11
เขตฯ 097,99517,941224.4048.4662.3481.24224.402020-02-24 10:47:11
เขตฯ 1010,99412,600114.6116.7044.8459.64114.612020-02-24 10:47:11
เขตฯ 1121,54223,552109.336.1419.0074.52109.332020-02-24 10:47:11
เขตฯ 129,36910,690114.102.6544.8484.78114.102020-02-24 10:47:11
เขตฯ 13-02020-02-24 10:47:11
 235,151304,918129.67      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลิตภัณฑ์)

B = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจสอบทั้งหมด (ผลิตภัณฑ์)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 95
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:29
Update: สมุทรปราการ

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: ชัยนาท

by รมิดา

2020-02-24 10:54:29
Update: ชลบุรี

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: ระยอง

by ชนวีร์

2020-02-24 10:54:29
Update: จันทบุรี

by ชนวีร์

log