ตัวชี้วัดที่ 025: ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา (3 month remission rate)

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

140.58

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 88.00 >= 90.00 >= 92.00 >= 92.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 140.58

จำนวนที่ผ่าน

5 71.43%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

2 28.57%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ1 (>= 88.00)Q2 (>= 90.00)Q3 (>= 92.00)Q4 (>= 92.00)FilesLast update
เขตฯ 012323100.00100.00100.002020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0220426078.4662.5078.462020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0315416096.2598.2596.252020-02-24 10:54:21
เขตฯ 04616495.3196.5595.312020-02-24 10:54:21
เขตฯ 0548767572.1570.9072.152020-02-24 10:54:21
เขตฯ 06002021-01-15 16:28:51
เขตฯ 07--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 08278275101.09101.32101.092020-02-24 10:54:21
เขตฯ 09--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 10--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 111,010120841.67637.14841.672020-02-24 10:54:21
เขตฯ 12--2020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13---
 2,2171,577140.58      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษาและหยุดเสพต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือนหลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษาและได้รับการจำหน่ายตามเกณฑ์ที่ กำหนด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 92
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: สิงห์บุรี

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: ชัยนาท

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: ลำพูน

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: ลำปาง

by ADMIN

2020-02-24 10:54:21
Update: อุตรดิตถ์

by ADMIN

log