ตัวชี้วัดที่ 023: ความชุกของผู้สูบบุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

20.29

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - <= 18.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 20.29

จำนวนที่ผ่าน

3 25%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

9 75%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เขตQ4 (<= 18.00)FilesLast update
เขตฯ 014,627,304798,36117.2517.252020-02-24 10:54:21
เขตฯ 022,736,612430,16715.7215.722020-02-24 10:54:21
เขตฯ 032,368,132459,56519.4119.412020-02-24 10:54:21
เขตฯ 045,114,686932,43418.2318.232020-02-24 10:54:21
เขตฯ 054,646,839871,08918.7518.752020-02-24 10:54:21
เขตฯ 066,093,9731,096,53117.9917.992020-02-24 10:54:21
เขตฯ 073,612,193892,21524.7024.702020-02-24 10:54:21
เขตฯ 083,589,606723,85420.1720.172020-02-24 10:54:21
เขตฯ 094,596,635989,75121.5321.532020-02-24 10:54:21
เขตฯ 103,029,062684,40222.5922.592020-02-24 10:54:21
เขตฯ 113,579,180918,09725.6525.652020-02-24 10:54:21
เขตฯ 123,596,900861,60323.9523.952020-02-24 10:54:21
เขตฯ 13---
 47,591,1229,658,06920.29   
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้สูบบุหรี่อายุ 15 ปีขึ้นไป (คน)

B = จำนวนประชากรทั้งหมดอายุ 15 ปีขึ้นไป (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย <= 18
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2020-02-24 10:54:21
Update: สมุทรปราการ

by วรินทร

2020-02-24 10:54:21
Update: นนทบุรี

by วรินทร

2020-02-24 10:54:21
Update: ปทุมธานี

by วรินทร

2020-02-24 10:54:21
Update: พระนครศรีอยุธยา

by วรินทร

2020-02-24 10:54:21
Update: อ่างทอง

by วรินทร

log