ตัวชี้วัดที่ 034: ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate) เขตฯ 01

Map

ร้อยละ

61.08

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
> 60.00 > 60.00 > 60.00 > 60.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 01

ร้อยละ 61.08

จำนวนที่ผ่าน

4 50%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

4 50%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (> 60.00)Q2 (> 60.00)Q3 (> 60.00)Q4 (> 60.00)FilesLast update
เชียงใหม่20162432.2139.1932.212024-03-26 11:25:32
ลำพูน21038254.9773.7454.972024-03-26 11:40:43
ลำปาง9420845.1954.8145.192024-03-26 11:40:30
แพร่39150876.9784.0976.972024-03-26 11:27:18
น่าน23337562.1348.3962.132024-03-26 11:33:57
พะเยา7710176.2476.2776.242024-03-26 11:36:49
เชียงราย8741,17674.3274.4574.322024-03-26 11:25:50
แม่ฮ่องสอน236933.3312.5033.332024-03-26 11:27:34
 2,1033,44361.08      
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา และได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องหลังการบำบัดรักษา ตามสภาพปัญหาผู้ป่วยเฉพาะรายของผู้ป่วย ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข หลังผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟู ()

B = จำนวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่พ้นระยะการบำบัดรักษา และที่ได้รับการจำหน่ายทั้งหมด ยกเว้นถูกจับ, เสียชีวิต, ปรับเปลี่ยนการรักษา หรือ บำบัดโดย Methadone ()

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย > 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2024-03-26 11:46:25
Update: อุทัยธานี

by นายณัฐชัย

2024-03-26 11:46:11
Update: อุตรดิตถ์

by นายณัฐชัย

2024-03-26 11:45:53
Update: อุบลราชธานี

by นายณัฐชัย

2024-03-26 11:45:33
Update: อุดรธานี

by นายณัฐชัย

2024-03-26 11:45:19
Update: อำนาจเจริญ

by นายณัฐชัย

log