ตัวชี้วัดที่ 010: ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Care System and Public Health Emergency Management)

Map

ร้อยละ

52.63

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 70.00 - >= 70.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 52.63

จำนวนที่ผ่าน

40 52.63%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

36 47.37%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 70.00)Q4 (>= 70.00)FilesLast update
กรุงเทพมหานคร---
สมุทรปราการ100.000.002024-04-09 09:01:12
นนทบุรี100.000.002024-04-05 14:56:54
ปทุมธานี11100.00100.002024-04-05 14:58:34
พระนครศรีอยุธยา100.000.002024-04-05 14:59:22
อ่างทอง100.000.002024-04-05 15:50:28
ลพบุรี11100.00100.002024-04-05 15:43:44
สิงห์บุรี100.000.002024-04-05 15:45:30
ชัยนาท11100.00100.002024-04-05 14:42:24
สระบุรี11100.00100.002024-04-05 15:00:50
ชลบุรี100.000.002024-04-09 09:05:11
ระยอง100.000.002024-04-09 09:23:18
จันทบุรี100.000.002024-04-09 09:03:42
ตราด11100.00100.002024-04-09 09:11:37
ฉะเชิงเทรา11100.00100.002024-04-09 08:45:41
ปราจีนบุรี100.000.002024-04-09 08:46:22
นครนายก11100.00100.002024-04-05 16:05:48
สระแก้ว11100.00100.002024-04-09 08:48:31
นครราชสีมา100.000.002024-04-09 09:53:27
บุรีรัมย์100.000.002024-04-09 09:53:37
สุรินทร์11100.00100.002024-04-09 09:55:10
ศรีสะเกษ11100.00100.002024-04-09 10:14:27
อุบลราชธานี11100.00100.002024-04-09 10:15:14
ยโสธร11100.00100.002024-04-09 10:05:40
ชัยภูมิ100.000.002024-04-09 09:53:00
อำนาจเจริญ11100.00100.002024-04-09 10:16:07
บึงกาฬ100.000.002024-04-09 09:35:41
หนองบัวลำภู100.000.002024-04-09 09:39:18
ขอนแก่น11100.00100.002024-04-09 09:30:10
อุดรธานี100.000.002024-04-09 09:50:45
เลย100.000.002024-04-09 09:34:36
หนองคาย11100.00100.002024-04-09 09:37:52
มหาสารคาม100.000.002024-04-09 09:30:52
ร้อยเอ็ด11100.00100.002024-04-09 09:32:19
กาฬสินธุ์11100.00100.002024-04-09 09:24:21
สกลนคร11100.00100.002024-04-09 09:52:12
นครพนม100.000.002024-04-09 09:51:12
มุกดาหาร11100.00100.002024-04-09 10:04:17
เชียงใหม่100.000.002024-04-05 13:38:04
ลำพูน11100.00100.002024-04-05 13:33:02
ลำปาง11100.00100.002024-04-05 13:47:45
อุตรดิตถ์11100.00100.002024-04-05 13:53:50
แพร่11100.00100.002024-04-05 13:31:24
น่าน100.000.002024-04-05 13:39:30
พะเยา100.000.002024-04-05 13:42:47
เชียงราย11100.00100.002024-04-05 13:25:40
แม่ฮ่องสอน100.000.002024-04-05 13:43:45
นครสวรรค์100.000.002024-04-05 14:53:47
อุทัยธานี100.000.002024-04-05 14:54:32
กำแพงเพชร11100.00100.002024-04-05 14:48:56
ตาก11100.00100.002024-04-05 14:02:20
สุโขทัย100.000.002024-04-05 14:06:04
พิษณุโลก11100.00100.002024-04-05 14:04:37
พิจิตร11100.00100.002024-04-05 14:50:14
เพชรบูรณ์11100.00100.002024-04-05 13:52:34
ราชบุรี11100.00100.002024-04-05 16:14:41
กาญจนบุรี100.000.002024-04-05 16:11:42
สุพรรณบุรี100.000.002024-04-05 16:19:20
นครปฐม11100.00100.002024-04-05 16:13:31
สมุทรสาคร11100.00100.002024-04-05 16:45:32
สมุทรสงคราม100.000.002024-04-05 16:40:42
เพชรบุรี100.000.002024-04-05 16:39:42
ประจวบคีรีขันธ์100.000.002024-04-05 16:37:53
นครศรีธรรมราช11100.00100.002024-04-09 10:22:23
กระบี่11100.00100.002024-04-09 10:26:18
พังงา11100.00100.002024-04-09 10:31:30
ภูเก็ต11100.00100.002024-04-09 10:32:50
สุราษฎร์ธานี11100.00100.002024-04-09 10:23:09
ระนอง100.000.002024-04-09 09:22:48
ชุมพร11100.00100.002024-04-09 10:21:13
สงขลา11100.00100.002024-04-09 10:53:23
สตูล100.000.002024-04-09 10:57:04
ตรัง100.000.002024-04-09 10:49:37
พัทลุง100.000.002024-04-09 10:34:17
ปัตตานี100.000.002024-04-09 10:51:17
ยะลา11100.00100.002024-04-09 10:52:40
นราธิวาส100.000.002024-04-09 10:50:12
 764052.63    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดครบทั้ง 4 ระดับ (13 ตัวชี้วัดย่อย) ตามเกณฑ์การประเมินและมีคะแนนผลสำเร็จอยู่ในระดับดีมาก (แห่ง)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด 76 จังหวัด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2024-04-09 10:57:04
Update: สตูล

by ชนากานต์

2024-04-09 10:53:23
Update: สงขลา

by ชนากานต์

2024-04-09 10:52:40
Update: ยะลา

by ชนากานต์

2024-04-09 10:51:17
Update: ปัตตานี

by ชนากานต์

2024-04-09 10:50:12
Update: นราธิวาส

by ชนากานต์

log