ตัวชี้วัดที่ 010: ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Care System and Public Health Emergency Management) เขตฯ 09

Map

ร้อยละ

25

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 70.00 - >= 70.00
Chart

ผลงานรวม เขตฯ 09

ร้อยละ 25

จำนวนที่ผ่าน

1 25%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

3 75%

View/Download monthly report.
View

ระบบจะตัดข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยอัตโนมัติ

Data
Print
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 70.00)Q4 (>= 70.00)FilesLast update
นครราชสีมา100.000.002024-04-09 09:53:27
บุรีรัมย์100.000.002024-04-09 09:53:37
สุรินทร์11100.00100.002024-04-09 09:55:10
ชัยภูมิ100.000.002024-04-09 09:53:00
 4125.00    
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนจังหวัดที่มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดครบทั้ง 4 ระดับ (13 ตัวชี้วัดย่อย) ตามเกณฑ์การประเมินและมีคะแนนผลสำเร็จอยู่ในระดับดีมาก (แห่ง)

B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด 76 จังหวัด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 70
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
View more
รายละเอียด KPI Template >>
ประวัติการบันทึก
Today
2024-04-09 10:57:04
Update: สตูล

by ชนากานต์

2024-04-09 10:53:23
Update: สงขลา

by ชนากานต์

2024-04-09 10:52:40
Update: ยะลา

by ชนากานต์

2024-04-09 10:51:17
Update: ปัตตานี

by ชนากานต์

2024-04-09 10:50:12
Update: นราธิวาส

by ชนากานต์

log